Legia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

4 - letni tok studiów

Kierunek Architektura gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Student w trakcie trwania studiów poznaje przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej.

Absolwent kierunku Architektura po ukończeniu 4-letnich studiów inżynierskich otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera architekta.

Miejscem pracy absolwenta kierunku Architektura mogą być biura projektowe, jednostki planowania przestrzennego, firmy developersko-menadżerskie, budowlane przedsiębiorstwa wykonawcze, wydziały urbanistyki, architektury i nadzoru trudniące się planowaniem przestrzennym, programowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji budowlanych. 


WYBRANE PRZEDMIOTY WYKŁADANE W 4-LETNIM TOKU STUDIÓW:

 • agroturystyka
 • architektura  regionalna Podtatrza
 • architektura ziem górskich
 • fizyka budowli
 • historia architektury i urbanistyki
 • konstrukcje budowlane
 • modernizacja i konserwacja
 • rysunek i techniki warsztatowe
 • studia i plany zagospodarowania przestrzennego
 • sztuki plastyczne


KSZTAŁCENIE
 
Studia  I stopnia (inżynierskie), trwające 8 semestrów (4 lata), prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym).
 
MOŻLIWOŚCI  ABSOLWENTA   PPWSZ
 
Absolwent kierunku Architektura posiada wystarczające kwalifikacje, aby z sukcesami pracować w:

 • biurach projektowych,
 • firmach developersko-menadżerskich,
 • firmach budowlanych,
 • jednostkach planowania przestrzennego,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • wydziałach urbanistyki, architektury i nadzoru trudniących się planowaniem przestrzennym, programowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji budowlanych.

 

DALSZE  KSZTAŁCENIE

Absolwent posiada możliwość dalszego rozwoju na studiach uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich).