Legia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Komisja Bioetyczna
Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ

komisja.bioetyczna@ppwsz.edu.pl

Aktualności i terminy posiedzeń

Powołanie Komisji Bioetycznej

Nowy skład Komisji Bioetycznej został uroczyście powołany przez. ks. dr hab. Stanisława Gulaka, J M Rektora i prof. Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

W składzie Komisji Bioetycznej są: przedstawiciele izby lekarskiej, lekarze, prawnik, duchowny, filozof, farmaceuta i pielęgniarka.  

Zadaniem Komisji  Bioetycznej jest zapewnienie przestrzegania przez jednostki organizacyjne oraz pracowników dydaktycznych Podhalańskiej Uczelni podejmowanych przez nią prowadzonych eksperymentów medycznych, badań naukowych i klinicznych.

Podczas spotkania wybrano przewodniczącego Komisji Bioetycznej. Został nim  dr hab. n. med. Hubert Wolski, prof. nadzw. i ordynator oddziału ginekologiczno – położniczego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Jego zastępcą został  -    dr n. med. Radosław Czosnowski, przedstawiciel Izby Lekarskiej.

W komisji zasiadają również:  prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki,  prof. dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski, dr n. med. Jan Ciećkiewicz, dr n. med. Andrzej Walawski, ks. Zbigniew Płachta, ks. prof. dr hab. Jan Zimny - filozof, mgr Mirosław Knurowski – prawnik, mgr Robert Wyska – farmaceuta, mgr Weronika  Dymitry – pielęgniarka.     

Zadaniem Komisji Bioetycznej jest wydanie opinii co do aspektów etyczno – deontologicznych planowanych badań medycznych  oraz stosowania nowych metod służących ratowaniu i zachowaniu ludzkiego życia, a także prowadzenie kontroli stosowania zasad etyki w badaniach dotyczących człowieka  i prowadzonych pracach przez Uczelnię.

Powołanie Komisji Bioetycznej było ważne ze względu na nowe wymogi, które promują uczelnie wyższe prowadzące badania naukowe.

 POSIEDZENIA KOMISJI

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie Komisji Bioetycznej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu odbywa się w środy o godzinie 14:00, w pokoju 426- w uzgodnieniu z przewodniczacym Komisji

Galeria zdjęć: