ankietaWarsztaty dziennikarskieFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223a, 224
(18) 26 10 712,  (18) 26 10 702,
(18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia

Kierunek bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia - licencjackie, 3-letnie o profilu praktycznym

Do postępowania w sprawie przyjęcia na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki, zasady i terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat (od 1 czerwca do 25 lipca 2020 r.)

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (od 15 czerwca do 25 lipca 2020 r.)

3) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie w sprawie przyjęcia na studia na podstawie wyników z konkursu świadectw:

„egzamin maturalny - nowa matura”: suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu: matematyka, biologia, język obcy nowożytny, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie;

„egzamin dojrzałości - stara matura”: średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej

zasady przyznawania punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia

Plan studiów

Cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: budynek główny (Rektorat), II piętro w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w pokojach nr 223, 223a lub 224 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00;

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl