Student na tropieProjekt NBPWarsztaty dziennikarskieFA projektBaner FE

Czasowe zawieszenie zajęć

Zawiesza się wszystkie zajęcia dla studentów i uczestników innych form kształcenia prowadzonych w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu od godz. 14:00 w dniu 11 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. włącznie.

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, w miarę możliwości należy zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie -nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

Treść zarządzenia