Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego oraz zasad panujących na naszej Uczelni. Dodatkowo, prezentujemy informacje na temat opłat za studia.

Regulamin studiów

Regulamin studiów PPWSZ w Nowym Targu obowiązujący od 1 października 2017 roku

więcej »

Organizacja roku akademickiego

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO  

więcej »

Opłaty za studia

Studia stacjonarne w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu są bezpłatne. Opłaty semestralne wnoszą studenci studiów niestacjonarnych. Opłaty te należy uregulować przed rozpoczęciem semestru, ich nie uiszczenie powoduje skreślenie z listy studentów.

więcej »

Sylabusy przedmiotów

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »