Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Pielęgniarstwo I Stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk o Zdrowiu
kierunek Pielęgniarstwo

telefon: 18 26 10 726
ip@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 733
dos@ppuz.edu.pl

EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOŁACH NOWOTARSKICH

Edukacja zdrowotna w szkołach Nowotarskich

Studenci I roku Pielęgniarstwa w ramach zajęć praktycznych z Promocji zdrowia w miesiącu maju i czerwcu prowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach nowotarskich.

Tematyka zajęć edukacyjnych obejmowała aktualne problemy zdrowotne dzieci i młodzieży. Jak co roku były to tematy zaproponowane przez Pielęgniarkę szkolną i Pedagoga szkolnego danej szkoły.
Tematyka w szkołach podstawowych w klasach od 0-7 obejmowała:

  1. Niebezpieczne zachowania i zasady udzielania I-szej pomocy przedlekarskie
  2. Aktywność fizyczna- zapobieganie wadom postawy
  3. Zdrowy styl odżywiania- zaburzenia w odżywianiu
  4. Higiena okresu dojrzewania
  5. Higiena osobista i higiena otoczenia
  6. Zapobieganie nałogom- paleniu tytoniu, dopalaczom
  7. Cyberprzemoc, uzależnienie od Internetu, komórki
  8. Zdrowe odżywianie, ruch- wpływ na efektywne uczenie się

Zajęcia były realizowane w czterech szkołach Podstawowych tj. Nr 2;4;5 i 11.
Dla młodzieży zasadniczej szkoły zawodowej Cech Rzemiosł Różnych studentki przygotowały zajęcia edukacyjne dotyczące:

  1. Zapobiegania uzależnieniom – paleniu tytoniu, narkotyków i dopalaczy
  2. Profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy- dla dziewcząt

Studenci przeprowadzili łącznie 85 spotkań edukacyjnych w ramach 45 minutowych lekcji szkolnych. Umiejętnie wykorzystali wiedzę zdobytą na wykładach i ćwiczeniach, ponadto wykazali się pomysłowością w opracowaniu własnych pomocy dydaktycznych, przez co zajęcia były prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci i młodzieży.

Edukacja  zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży a także promocja uczelni i zawodu pielęgniarki/pielęgniarza  została doceniona przez Dyrekcję Szkół, nauczycieli i uczniów jak również oceniona na bardzo dobry. 

Studentów do zajęć przygotowywała mgr Krystyna Buławska.

Oprac. i  zdj. : Krystyna Buławska

Galeria zdjęć: