ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Filologia Angielska II stopnia

Harmonogram zajęć

Wszystkie zamieszczone informacje zaktualizowano 17.10.2019 roku Wszystkie zakładki prosimy otwierać w przeglądarce Mozilla Firefox   ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 <POBIERZ>  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- STUDIA STACJONARNE 2019/2020 Harmonogramy mogą ulegać minimalnym zmianom, w związku z tym, studenci proszeni są o sprawdzanie planów bezpośrednio przed zajęciami. Rok I semestr I ...

więcej »

Plany studiów

Plan studiów, filologia angielska, studia II stopnia rocznik 2019/2020 <POBIERZ>   Plan studiów, filologia angielska, studia II stopnia rocznik 2018/2019: studia stacjonarne, specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa <POBIERZ>   Plan studiów, filologia angielska, studia II stopnia rocznik 2017/2018: studia stacjonarne, specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa <POBIERZ> studia niestacjonarne, specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa <POBIERZ> ...

więcej »

Prace dyplomowe

Terminy obron znajdują się w zakładce Komunikaty <PRZEJDŹ>   Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem studiów PPWSZ student ma obowiązek złożenia zaakceptowania przez promotora pracy dyplomowej najpóźniej do 30 września ostatniego semestru studiów.  Rektor może, na wniosek studenta zaopiniowany przez dyrektora instytutu, przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej o dwa miesiące, w szczególności z powodu: 1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej...

więcej »

Wzory podań

FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH STUDENTA PPWSZ W NOWYM TARGU (pobierz)   Wzór podania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia  w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów (podanie należy złożyć co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego) (pobierz)   w sprawie przyznania indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów (pobierz)   w sprawie uzyskania zgody na studiowanie na dwóch specjalnościach (podanie...

więcej »

Dyżury pracowników

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »
1 2 3