Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Filologia Polska

Prace dyplomowe

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem studiów PPWSZ student ma obowiązek złożenia zaakceptowania przez promotora pracy dyplomowej najpóźniej do 30 września ostatniego semestru studiów.  Rektor może, na wniosek studenta zaopiniowany przez dyrektora instytutu, przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej o dwa miesiące, w szczególności z powodu: 1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim; 2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w...

więcej »

Wzory podań

Wzory podań dotyczące różnych spraw studenckich.  Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z przedmiotu w sesji zaliczeniowej, to ma OBOWIĄZEK  złożyć podanie o przedłużenie sesji zaliczeniowej z wybranego (nie zaliczonego) przedmiotu! Takie pismo trzeba złożyć NAJPÓŹNIEJ do 3 dni po zakończeniu sesji zaliczeniowej!

więcej »

Dyżury pracowników

Dyżury pracowników Instytutu Humanistycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011

więcej »

Erasmus - Filologia Polska

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Katalog przedmiotów - Sylabusy

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »
1 2 3