ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Fundacja im. Lesława A. Pagi

Liderzy Ochrony Zdrowia to projekt, którego celem jest kształcenie najlepszej, otwartej na zmiany kadry managerskiej, która będzie zarządzać służbą zdrowia i placówkami medycznymi.

Dla kogo?

  • studenci i absolwenci kierunków: zarządzanie, ekonomia, finanse i prawo, farmacja, biotechnologia, zdrowie publiczne, zarządzanie i innych kierunków związanych z sektorem;
  • studenci i absolweni w przedziale wiekowym:rozpoczęty III rok studiów i nieukończony 27 rok życia;
  • którzy swoją karierę zawodową chcą związać z sektorem ochrony zdrowia i mają motywację do aktywnego uczestniczenia w jego zmianach;
  • pracowników nauki w dziedzinach, z których może pochodzić transfer wiedzy i technologii do obszaru ochrony zdrowia.

Co to?

  • weekendowe szkolenia prowadzone przez specjalistów i ekspertów rynku usług medycznych, farmaceutycznych oraz nowych technologii;
  • uczestnicy zdobywają wiedzę praktyczną o sposobie działania publicznej i prywatnej służby zdrowia, rozwiązują case’ y, dyskutują z ekspertami na temat koniecznych zmian w tym sektorze;
  • zwieńczeniem projektu są dwumiesięczne płatne  praktyki w firmach partnerskich.

 

Regulamin konkursu

 

Więcej informacji: http://paga.org.pl/projekty/liderzy-ochrony-zdrowia/v-edycja-liderow-ochrony-zdrowia/o-projekcie?lang=pl