Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej

Interdyscyplinarne studia podyplomowe stanowią połączenie teorii i praktyki przygotowującej słuchacza do analizy i oceny funkcjonalności i estetyki otoczenia oraz do podstaw projektowania i kreowania koncepcji zmian w przestrzeni publicznej, a zatem do zaistnienia w sposób merytoryczny w krajobrazie polskiego Podtatrza i innych regionów. Słuchacze   oferowanych studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę związaną z potrzebą kultywowania tradycji i dziedzictwem kulturowym. Równocześnie studia mogą stanowić forum wymiany doświadczeń i współpracy między osobami i instytucjami skupionymi wokół szeroko pojętej przestrzeni publicznej, jak i regionalizmu. 

 Adresatami studiów są osoby posiadające pozaprojektowe wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia:

  • pracownicy podmiotów związanych z organizacją, zarządzaniem, kreowaniem wytycznych projektowych, oraz pracownicy administracji państwowej i samorządów lokalnych w tym wydziałów gospodarki przestrzennej i architektury krajobrazu, czy przedstawiciele instytucji kulturalnych
  • absolwenci pozaprojektowych studiów chcący poszerzyć wiedzę o zagadnienia i terminologię specjalistyczną z zakresu problematyki funkcjonalności przestrzeni publicznej, w tym informacji (komunikacji) wizualnej dotyczącej m. innymi oznakowania dróg, środków transportu, placówek użyteczności publicznej i reklamy,
  • pracownicy, właściciele i menadżerowie biur, obiektów wypoczynkowych, restauracji itp.
  • nauczyciele prowadzący zajęcia z edukacji regionalnej oraz redaktorzy piszący o przestrzeni publicznej lub kulturze regionu.

130 godzin wykładów dla wszystkich słuchaczy i 185 godzin ćwiczeńpraktycznych  w grupach poprowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy PPWSZ w Nowym Targu.

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym w PPWSZ przy ul. Kokoszków 71 w Nowym Targu od 23 lutego 2019 i od 5 października 2019 roku. W semestrze I planowa-nych jest 8 zjazdów, a w semestrze II 6 zjazdów. Przyjęcie na studia nastąpi po terminowym spełnieniu warunków rekrutacji podanych na stronie Uczelni i uzyskaniu pisemnej decyzji Rektora.

Informacje w zakładce STUDIA PODYPLOMOWE

Kontakt e-mail  Dział Nauczania i Spraw Studenckich  dn@ppwsz.edu.pl

Instytut Nauk Technicznych fiepp@ppwsz.edu.pl

Miło nam będzie gościć Państwa w Podhalańskiej Uczelni.

oprac.J. Suchowiak - Horzemski