Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Filologia Angielska I stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat Kierunku
Filologia Angielska

telefon: 26 10 717
ih@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 731
dos@ppuz.edu.pl

II Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna "Edukacja. Dialog dla przyszłości”, albo rozmowy o edukacji na tle morskich widoków, 26-28.03.2017 r.

W dniach 26-28 marca 2017 roku, na statku wycieczkowym ISABELA odbywała się II Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna „Edukacja. Dialog dla przyszłości” z udziałem lektorów i nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego, właścicieli szkół językowych, a także pracowników oświaty z Norwegii, Szwajcarii, Belgii, Polski, Anglii, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji.

Konferencja prowadzona w języku rosyjskim na pokładzie komfortowego statku wycieczkowego kursującego na linii Ryga, Łotwa – Sztokholm, Szwecja, została przygotowana przez łotewską organizację SOCIALO LIFTU PALAIŠANAS CENTRS и Centrum edukacji START pod kierownictwem dyrektor Eleny Prokopjiewej.

W ciągu dwóch dni, uczestnicy konferencji z rożnych krajów omawiali kwestie dotyczące edukacji, a także pojawiające się w jej zakresie współczesne tendencje i innowacje. Dzielili się również własnymi doświadczeniami, wymieniali informacje na temat różnych metod dotyczących nauczania języków obcych, dyskutowali o ich wadach i zaletach, a także wyrażali opinie o współczesnych podręcznikach.

W tej dziedzinie, pod osąd uczestników pozostawiono również dość  kontrowersyjne autorskie metody tzw. „szybkiej nauki” (speed-learning), jak np. „Język obcy za jeden miesiąc – od zera do poziomu „ekspert”.  Według autora metodyki, „nauczyć się języka obcego można w terminie od 1 dnia do jednego miesiąca” - w zależności od żądanego poziomu („od zera do najwyższego”). Ta autorska technologia zrodziła wiele pytań wśród nauczycieli akademickich i stała się powodem kolejnej dyskusji. Czy nowoczesne techniki tego typu znajdą swoje miejsce wśród innych metod, tych uznawanych za klasyczne - czas pokaże.

W jednej kwestii uczestnicy byli jednomyślni. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że w warunkach ograniczonego czasu na naukę języka obcego, głównym celem staję się aspekt komunikatywny, czyli nauczanie mówienia, posługiwania się językiem w sytuacjach życiowych i zawodowych. Dobrze wiadomo, że właśnie na tym elemencie w pierwszej kolejności opierana jest ocena dotycząca znajomości języka obcego.

Pedagodzy poruszyli ponadto temat problemów, z jakimi stykają się lektorzy języka rosyjskiego pracujący za granicą, np. brak środowiska językowego dla praktykowania nauki języka. Zwłaszcza temu tematowi została poświęcona część mojego artykułu, który w ramach konferencji został opublikowany w czasopiśmie naukowo-pedagogicznym „Edukacja. Dialog dla przyszłości”.

Z ciekawą propozycją dla zagranicznych szkól i ośrodków nauki wystąpił Sergiusz Iwanow w imieniu Moskiewskiego Uniwersytetu Finansowego, działającego przy Rządzie Federacji Rosyjskiej.  Jako dyrektor liceum przy tym uniwersytecie, poinformował on o gotowości przyjęcia na bezpłatne studia w Moskwie kilku studentów z różnych krajów. Warunkiem zostania studentem na uniwersytecie finansowym jest udział w konkursie intelektualnym i znajomość języka rosyjskiego.

Przyczynkiem do ciekawej rozmowy stał się nowy zawód pedagogiczny – „tutor”, który w ostatnim czasie zdobywa na świecie coraz większą popularność. Sprzyja temu zjawisku szybki rozwój współczesnych technologii, e-learningu, kursów online oraz innych różnych możliwości nauczania na odległość. Według prognoz ekspertów, w 2017 roku szkolenia online zajmą około 50% przestrzeni edukacyjnej. Jednak nabycie wiedzy i umiejętności przez Internet nie jest możliwe bez udziału tutora - jako nauczyciela „na żywo”.

Warto podkreślić, że uczestnicy konferencji otrzymali możliwość wzięcia udziału w warsztatach pracowni psychologicznej „KREADASINTEZ” pod kierownictwem przedstawicieli Asocjacji Bałtyckich psychologów, kierowników organizacji „KREADAS” (Ryga, Łotwa) Tatiany Klenikskiej i Antoniny Koszelewej. Tematem przeprowadzonych zajęć było zapobieganie wypaleniu zawodowemu pracowników edukacji. Pedagodzy zapoznali się z metodą pracy z kartami asocjatywno-metaforycznymi i otrzymali kilka cennych, praktycznych rad, niezbędnych w pracy z dziećmi i dorosłymi.

Po ukończeniu konferencji odbyła się uroczystość wręczenia uczestnikom certyfikatówi egzemplarzy czasopisma z publikacjami autorskich artykułów.

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zgłębienia swojej wiedzy, a dodatkowo odbycia niezwykłej podróży wśród wspaniałych morskich widoków, a także wybrania się na ciekawe wycieczki z przewodnikiem po Rydze i Sztokholmie.

mgr Larysa Daczewska-Rapacka,

lektor języka rosyjskiego,

członek Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy

 

zdj. mgr Larysa Daczewska-Rapacka

Galeria zdjęć: