ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja rozpoczęła się w kościele parafialnym św. Katarzyny w Nowym Targu, gdzie społeczność akademicka zgromadziła się na uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez JE bpa Jana Szkodonia. Tradycyjnie przez nowotarski rynek przeszedł uroczysty przemarsz, w którym licznie uczestniczący profesorowie, pracownicy uczelni, studenci oraz goście złożyli kwiaty pod tablica upamiętniającą Ojca Świętego Jana Pawła II.

Uroczyste posiedzenie Senatu PPWSZ rozpoczęło odśpiewanie Hymnu w wykonaniu zgromadzonego gremium oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Następnie JM Rektor PPWSZ ks. dr hab. Stanisław Gulak przywitał licznie przybyłych gości wśród których byli m.in. przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele świata nauki, formacji mundurowych, pracowników i studentów PPWSZ. W przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor mocno podkreślił ostatnie osiągnięcia Podhalańskiej Alma Mater, która rozwija się dynamicznie na różnych płaszczyznach. Gościem uroczystości był Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, który w swoim przemówieniu podkreślił wartość jaką szkoły zawodowe wprowadzają w akademicki świat. Minister podzielił się radością z dotychczasowych osiągnięć jakich dokonała Podhalańska Uczelnia oraz wyraził nadzieję, że cele jej akademickiej społeczności będą coraz wznioślejsze. Pani dr Teresa Mucha, prorektor ds. nauki i rozwoju, odczytała listy gratulacyjne przesłane przez Prezydenta RP pana Andrzeja Dudę oraz Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego.

Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Każdy kierunek PPWSZ reprezentowało dwoje najlepszych, nowo przyjętych studentów, którzy w imieniu własnym i swoich kolegów złożyli uroczyste ślubowanie, które przyjął JM Rektor PPWSZ w Nowym Targu. Ceremonię przeprowadził prorektor ds. studenckich i kształcenia pan dr Krzysztof Trochimiuk. W Auli wybrzmiało radosne Gaudeamus Igitur w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Radość z rozpoczynającego się nowego roku akademickiego wyraziła również w swoim przemówieniu przedstawiciel studentów, przewodnicząca Samorządu Studenckiego pani Krystyna Dżumbelak. Wykład inauguracyjny pt. Aksjologia niepodległości. Czy niepodległość jest wartością w XXI wieku? wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski. W swojej prelekcji Ksiądz Profesor nie tylko podjął próbę szerokiego opisania zagadnienia niepodległości oraz umiejscowienia go w aksjologicznej hierarchii ale również poruszył ważki temat jakim jest umiłowanie Ojczyzny.
Uroczystość uświetnił koncert inauguracyjny- koncert niepodległościowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją pana Pawła Szkopa.

Galeria zdjęć

Listy gratulacyjne dla PPWSZ w związku z inauguracją nadesłali:

- Prezydent RP Andrzej Duda

- Premier RP Mateusz Morawiecki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński

- Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa

- Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz

Poseł na sejm RP Marek Sowa

 - Akademia Frycza Modrzewskiego

- Akademia Górniczo-Hutnicza

- Uniwersytet Jagielloński

- Katolicki Uniwersytet Lubelski

Lotnicza Akademia Wojskowa

- Politechnika Krakowska

- Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

- Państwowa Szkoła Wyższa Biała Podlaska

- Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

 

Oprac.: DPiW Zdj.: Ewelina Stożek

Galeria zdjęć: