rekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

Informacja dotycząca trybu pracy pracowników administracji od dnia 20 maja 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 20 maja 2020 roku (środa) pracowników Administracji Uczelni obowiązuje tryb pracy w godzinach 8:00-16:00 z zachowaniem wszelkich zasad ograniczających ryzyko zakażenia.

Oprac. Biuro Rektora.