Rektorrekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE
Szybki kontakt

Komisja Wyborcza
komisjawyborcza@ppuz.edu.pl

Informacje bieżące

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się aktualne informacje dot. wyborów Rektora, Kolegium Elektorów oraz przedstawicieli Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kadencję 2020-2024 oraz informacje nt. wyborów uzupełniających Rektora PPUZ w Nowym Targu na kadencję 2016 - 2020.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE REKTORA PPUZ W NOWYM TARGU NA KADENCJĘ 2016 - 2020

W związku z odwołaniem w dniu 17 marca 2020 r. Rektora PPUZ w Nowym Targu dra hab. Stanisława Gulaka prof. Uczelni, działając na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, jak również w oparciu o oficjalny komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 marca 2020 r., odnoszący się do PPUZ w Nowym Targu, Komisja Wyborcza PPUZ w Nowym Targu zobowiązana jest do niezwłocznego przeprowadzenia wyborów uzupełniających Rektora PPUZ w Nowym Targu na kadencję 2016 – 2020. Poniżej znajduje się Kalendarz wyborów uzupełniających.

Uchwała nr 15 Komisji Wyborczej PPUZ w Nowym Targu z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenie ważności wyborów Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w wyborach uzupełniających kadencji 2016 - 2020(kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 21/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenie ważności wyborów Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w wyborach uzupełniających kadencji 2016 - 2020 (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 20/2020 z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania protestów wyborczych w wyborach uzupełniających Rektora PPUZ w Nowym Targu kadencji 2016 - 2020 (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 19/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zastosowania regulaminu wyborów w wyborach uzupełniających Rektora PPUZ w Nowym Targu kadencji 2016 - 2020 (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 18/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie protestów wyborczych w wyborach uzupełniających Rektora PPUZ w Nowym Targu kadencji 2016 - 2020 (kliknij aby pobrać)

Aktualna lista członków Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu na kadencję 2016 - 2020 (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 17/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członka Kolegium Elektorów w wyborach uzupełniających kadencji 2016 - 2020 oraz stwierdzenia dokonania jego wyboru (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 16/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, kadencji 2016 - 2020 (kliknij aby pobrać)

Kalendarz wyborów uzupełniających Rektora PPUZ w Nowym Targu na kadencję 2016 - 2020  (wersja z 19.05.2020 r.)(kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 15/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Kolegium Elektorów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 14/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie organizacji spotkania wyborczego kandydatów na stanowisko Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 13/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie weryfikacji kandydatów do Kolegium Elektorów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 12/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie weryfikacji kandydatów na Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 11/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Kolegium Elektorów oraz wyborów uzupełniających Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 10/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia procedur wyborczych związanych z wyborami uzupełniającymi Rektora PPUZ w Nowym Targu w kadencji 2016 - 2020 (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 9/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r. w sprawie kalendarza wyborów uzupełniających Rektora PPUZ w Nowym Targu w kadencji 2016 - 2020 (kliknij aby pobrać)

Skład Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu na kadencję 2016 – 2020, uprawnionego do udziału w wyborach uzupełniających Rektora PPUZ w Nowym Targu na kadencję 2016 – 2020. (kliknij aby pobrać)

WYBORY REKTORA, KOLEGIUM ELEKTORÓW ORAZ PRZEDSTAWICIELI SENATU PPUZ W NOWYM TARGU NA KADENCJĘ 2020 - 2024

Komunikat Komisji Wyborczej nr 8/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia procedur wyborczych związanych z wyborami na kadencję 2020 - 2024 (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 7/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie kontynuacji prac Komisji Wyborczej PPUZ w Nowym Targu (kliknij aby pobrać)

W związku z upływem w dniu 13.03.2020 r. terminu zgłaszania kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów oraz Senatu PPUZ w Nowym Targu na kadencję 2020 – 2024, poniżej znajduje się lista kandydatów zgłoszonych zgodnie z obowiązującym regulaminem wyborów oraz w wyznaczonym terminie:

Lista zgłoszonych kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów oraz Senatu PPUZ w Nowym Targu w kadencji 2020-2024 (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 5/2020 z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (kliknij aby pobrać)

Komunikat Komisji Wyborczej nr 4/2020 z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów do Kolegium Elektorów i do Senatu. (kliknij aby pobrać)