Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

INFORMACJE DLA KANDYDATA

Informacje dla kandydata

Terminy rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021

więcej »

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów wymaganych od Kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia

więcej »

Opłaty rekrutacyjne

Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

więcej »

Opłaty za studia

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne

więcej »

Akty prawne

Uchwały w sprawie szczegółowych warunków, trybu i terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

więcej »