Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Informacje ogólne

Kierunek  Fizjoterapia gwarantuje studentom studiów I-go stopnia uzyskanie gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podtrzymywania i przywracania sprawności fizycznej osób w różnym wieku, utraconej wskutek chorób bądź urazów oraz fachowego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych. W trakcie studiów absolwenci kierunku fizjoterapia uzyskują przygotowanie  zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

 

Absolwent kierunku Fizjoterapia po ukończeniu 3-letnich studiów uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.


WYBRANE PRZEDMIOTY  W  3-LETNIM TOKU STUDIÓW:

 • Anatomia, fizjologia, patologia
 • Biologia medyczna, biochemia, biofizyka
 • Biomechanika
 • Kinezyterapia
 • Fizykoterapia
 • Masaż leczniczy
 • Terapia manualna
 • Techniki mobilizacji
 • Sport  niepełnosprawnych
 • Wady postawy ciała
 • Odnowa biologiczna w sporcie
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej w schorzeniach narządu ruchu i chorbach wewnętrznych
 • Fizjoterapia kliniczna w schorzeniach narządu ruchu i chorobach wewnętrznych

 

KSZTAŁCENIE
Studia I stopnia  (licencjackie), trwające 6 semestrów (3 lata), prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

MOŻLIWOŚCI  ABSOLWENTA   PPWSZ
Absolwent kierunku Fizjoterapia posiada wystarczające kwalifikacje do  pracy w:

 • Zakładach Opieki Zdrowotnej
 • Ośrodkach dla osób niepełnosprawnych
 • Ośrodkach sportowych
 • Ośrodkach opiekuńczych na terenie kraju i za granicą
 • W firmach  medycznych produkujących zaopatrzenie ortopedyczne
 • Absolwent po ukończeniu  studiów  na  kierunku  fizjoterapia jest kompetentny do:
 • Zorganizowania i kierowania gabinetem rehabilitacyjnym
 • Właściwego zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych
 • Podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym


DALSZE  KSZTAŁCENIE
Absolwent posiada możliwość kontynuowania dalszej nauki na uzupełniających studiach II- go  stopnia studiów (magisterskich) w naszej Uczelni na AWF w Krakowie (porozumienie międzyuczelniane), oraz innch uczelniach.

oprac.mgr Izabela Wróbel