Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Informacje ogólne

Od początku istnienia PPWSZ w Nowym Targu (2001 r.) oferujemy studia stacjonarne I stopnia na kierunku FILOLOGIA POLSKA.  Zajęcia prowadzi doświadczona kadra wykładowców o wysokich kwalifikacjach (dr, dr hab., prof.). 

        
Nasz program nauczania oparty jest na czytelnym, dwustopniowym założeniu:

  1. oferujemy studentom nowoczesne i rzetelne kształcenie kierunkowe;
  2. wzbogacamy je o treści specjalnościowe, dając w ten sposób każdemu studentowi szansę na zdobycie konkretnych i wymiernych umiejętności zawodowych.

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata i są w pełni przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska, a także - w myśl przepisów - na innych kierunkach humanistycznych.
 

Charakterystyka kształcenia kierunkowego


Plan studiów został tak skonstruowany, aby po trzech latach intensywnej nauki nasz  absolwent miał pewność, że jego polonistyczna edukacja w niczym nie odbiegała od tej, jaką otrzymali jego rówieśnicy, absolwenci filologii polskiej dowolnego uniwersytetu. Co ważne, chodzi tu nie tylko o spełnianie tożsamych wymogów formalnych (to oczywistość), ale także o faktyczny zakres kształcenia, ilość godzin poświęcanych poszczególnym zagadnieniom czy wreszcie wagę przywiązywaną do zaznajamiania studentów ze współczesnymi, postrukturalnymi metodologiami badań humanistycznych.
 
 Wybrane przedmioty kierunkowe

  • Historia literatury polskiej (od literarury staropolskiej po współczesną)
  • Gramatyka języka polskiego
  • Poetyka
  • Stylistyka praktyczna
  • Analiza dzieła literackiego
  • Retoryka

 

Specjalność dziennikarska

Specjalność dziennikarska (przeznaczona dla tych, którzy chcą informować i komentować, to znaczy mieć wpływ na jakość myślenia ludzi dorosłych): ponad czterysta godzin kształcenia, urozmaicone praktyki ciągłe; efekt: umiejętności i doświadczenie niezbędne w pracy dziennikarza. Wybrane przedmioty Historia prasy polskiej Gatunki dziennikarskie Komunikacja interpersonalna   Uwaga! Wybór specjalności następuje po pierwszym semestrze studiów.

więcej »

specjalność nauczycielska

Specjalność nauczycielska (przeznaczona dla tych, którzy chcą uczyć języka polskiego, to znaczy mieć wpływ na jakość myślenia ludzi dorastających i ich umiejętności pisarskie): ponad czterysta godzin kształcenia, praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej (150 godz.); efekt: uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Wybrane przedmioty Psychologia Podstawy dydaktyki ogólnej Technologia informacyjna w pracy nauczyciela polonisty   Uwaga! Wybór...

więcej »

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe: Dziedzictwo kulturowe Podtatrza (trwające 3 semestry - tryb niestacjonarny) przeznaczone dla tych, którzy chcą poznać lub uporządkować wiedzę o kulturze Podtatrza i pracować na rzecz społeczności podtatrzańskiej; 350 godzin kształcenia, różnorodne warsztaty i wycieczki po muzeach regionu; efekt: wszechstronna wiedza o Podtatrzu z zakresu: geografii i przyrody, historii, kultury, literatury i języka oraz edukacji regionalnej.   Informacje dotyczące...

więcej »