Legia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych
Kierunek Inżynieria Środowiska
telefon: 18 26 10 730
iis@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 728
dos@ppuz.edu.pl

Informacje ogólne

 

 

Kształcenie

            Na kierunku Inżynieria Środowiska prowadzone są 3,5 letnie studia  I stopnia, realizowane w 7 semestrach, w trybie stacjonarnym, kończące się uzyskaniem stopnia inżyniera. Kształcenie na kierunku Inżynieria Środowiska prowadzone jest przez doświadczoną, wysoko wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, z tytułami i stopniami naukowymi z zakresu nauk o Ziemi, nauk biologicznych, chemicznych, inżynieryjnych  i ekonomicznych. Kształcenie studentów, oprócz zajęć audytoryjnych, prowadzone jest  w bogato wyposażonych  laboratoriach geotechnicznym i chemicznym. Liczne zajęcia terenowe  m.in. z geologii ogólnej, kartografii, geologii inżynierskiej oraz z inżynierii środowiska zapewniają wszechstronne i praktyczne przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej lub do dalszego kształcenia się.

Umiejętności absolwenta

            Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska otrzymuje gruntowną wiedzę przyrodniczą, techniczną i społeczną z zakresu szeroko rozumianej inżynierii środowiska, geologii inżynierskiej oraz hydrogeologii.

Możliwości zatrudnienia

            Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowani do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach prowadzących roboty geologiczno-górnicze i hydrotechniczne, zakładach przemysłowych i firmach budowlanych oraz w urzędach administracji państwowej.

Dalsze kształcenie

            Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są starannie przygotowani do dalszego kształcenia się w ramach studiów uzupełniających II stopnia (magisterskich), w wyższych uczelniach państwowych typu politechnicznego.