Student na tropieerasmus weekProjekt NBPdzień otwartyankietaWarsztaty dziennikarskieFA projektBaner FE

Informacje ogólne

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Ratownictwo Medyczne zapewnia studentom wysoki poziom kształcenia potwierdzony ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Instytut dysponuje doświadczoną kadrą naukowo-dydaktyczną, a lektoraty z języka angielskiego oraz zajęcia z języka migowego odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach.

Ukończenie nauki w Instytucie Nauk o Zdrowiu- kierunek Ratownictwo Medyczne gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, biologicznych oraz umiejętności praktyczne udzielania kwalifikowanej pomocy chorym w stanach zagrożenia życia.

Absolwent Instytutu Nauk o Zdrowiu - kierunek Ratownictwo Medyczneo wykazuje cechy fizyczne i psychofizyczne, które predysponują go do podjęcia szybkich i słusznych decyzji o sposobie postępowania z chorym lub poszkodowanym. Natychmiast wykonuje czynności ratunkowe.

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne po ukończeniu 3-letnich studiów uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.


WYBRANE PRZEDMIOTY WYKŁADANE W 3-LETNIM TOKU STUDIÓW:

 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Medycyna ratunkowa
 • Medycyna katastrof
 • Choroby wewnętrzne
 • Traumatologia z elementami neurotraumatologii, chirurgii szczękowej i stomatologii
 • Choroby zakaźne
 • Położnictwo i ginekologia
 • Organizacja systemu ratownictwa medycznego
 • Fizjologia
 • Farmakologia
 • Toksykologia
 • Język migowyKSZTAŁCENIE
Studia I stopnia  (licencjackie), trwające 6 semestrów (3 lata), prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).


MOŻLIWOŚCI  ABSOLWENTA   PPUZ
Licencjonowany ratownik medyczny  jest gotowy do podjęcia pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • zakładach pracy chronionej
 • zakładach opieki społecznej
 • ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych
 • zespołach wyjazdowych
 • oddziałach ratunkowych szpitali bądź pogotowia ratunkowego
 • innych formach ratowniczychDALSZE  KSZTAŁCENIE

Absolwent posiada możliwość dalszego rozwoju na studiach uzupełniających II stopnia (magisterskich).