ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych
Kierunek Gospodarka Przestrzenna
telefon: 18 261 07 29
int@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 261 07 28
dos@ppuz.edu.pl

Informacje ogólne

           Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w nowoczesny sposób przygotowują studentów do zdobycia szerokiego zakresu wiedzy w ocenie, kształtowania i zarządzania przestrzenią oraz nabycia praktycznych umiejętności w realizacji wielu zadań o charakterze inżynieryjno-technicznym i planistycznym. 7-semestralne studia inżynierskie pozwalają nabyć studentom rozległą wiedzę i umiejętności, m.in. z zakresu: geodezji budowlanej i kartografii, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, budownictwa lądowego, ekonomicznych i przyrodniczych podstaw gospodarowania przestrzenią.

Studenci w toku kształcenia korzystają z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz narzędzi teleinformatycznych (także GIS) i technicznych. Program studiów wzbogacony został praktykami w biurach geodezyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w agencjach nieruchomości, co pozwala studentom pełniej poznać środowisko pracy absolwenta gospodarki przestrzennej.

            Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna będzie mógł podjąć zatrudnienie w urzędach i jednostkach administracji samorządowej w wydziałach planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska i gospodarki terenami. Absolwent gospodarki przestrzennej znajdzie zatrudnienie w podmiotach związanych z doradztwem na rynku nieruchomości, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych. Może podjąć pracę przy opracowaniu analiz przestrzennych.

            Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna ma możliwość uzyskania drugiego zawodu „rzeczoznawcy majątkowego”. Należy spełnić następujące kryteria:

  • ukończyć studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości,
  • odbyć praktykę półroczną, np. w biurze nieruchomości,
  • przystąpić do egzaminu państwowego z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego.

Uprawnienia te upoważniają do wycen nieruchomości, np. przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego, w urzędach miejskich, wojewódzkich, bankach i innych. Jako specjalista/ekspert może też prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z gospodarką nieruchomościami.

W trakcie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, student uzyskuje pełną wiedzę m.in. z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, wykonawstwa raportów wycen nieruchomości i innych.

            Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna uzyska tytuł inżyniera oraz możliwość uzyskania drugiego zawodu związanego z gospodarką i wyceną nieruchomości.