Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Informacje ogólne dla studiów II stopnia

Turystyka i Rekreacja to jeden z najstarszych kierunków naszej Uczelni, kształcący studentów od 2001 r., czyli od początku istnienia PPUZ w Nowym Targu. Posiadamy zatem doświadczenie w prowadzeniu kierunku i rzetelny program kształcenia. Aktualnie jesteśmy jednym z kilku kierunków Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki.

Dysponujemy kadrą specjalistów z zakresu turystyki i rekreacji, która nie tylko posiada tytuły i stopnie naukowe, ale również szereg państwowych uprawnień do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie różnych form rekreacji (uprawnienia trenerskie i instruktorskie) oraz turystyki (uprawnienia przewodnickie i pilockie).

Systematycznie rozwijamy bazę sportowo-rekreacyjną. Obecnie zajęcia ruchowe prowadzimy we własnej, dobrze wyposażonej siłowni, nowoczesnym obiekcie sportowym Szkoły Podstawowej na osiedlu Niwa w Nowym Targu oraz Termach Podhalańskich w Bańskiej Niżnej. Zajęcia terenowe realizujemy w stacji narciarskiej w Kluszkowcach, ośrodku sportowym „Sokolica” w Krościenku, ośrodku sportów wodnych w Załężu nad Jeziorem Rożnowskim, schroniska na Turbaczu czy Roztoczu.

W ramach działalności edukacyjnej kierunek Turystyka i Rekreacja  prowadzi trwające  cztery semestry studia drugiego stopnia (magisterskie) w modułach  specjalizacyjnych :

  1. Zarządzanie walorami turystycznymi (tryb stacjonarny);
  2. Rekreacja zdrowotna (tryb stacjonarny)

 

 Absolwent kończący studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja PPUZ w Nowym Targu otrzymuje tytuł zawodowy magistra.