ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Informacje ogólne

Kierunek Filologia,  specjalność filologia angielska, ma jako swój cel wyposażyć studentów w pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę o języku, kulturze i społeczeństwach krajów angielskiego obszaru językowego po to, aby mogli oni tę wiedzę zastosować w różnych sferach działalności zawodowej: zwłaszcza jako tłumacze, lub nauczyciele języka angielskiego.

Student w trakcie studiów rozwija swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego (C2 na studiach drugiego stopnia) i drugiego języka. Zdobywa wiedzę z dziedziny językoznawstwa, historii, literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Rozwija również umiejętności w zakresie wyszukiwania, analizy i wykorzystania danych, w zakresie rozumienia i dostosowania się do kontekstu pracy, oraz kompetencje społeczne związane z samorozwojem, samodzielnością myślenia i odpowiedzialnością społeczno-etyczną.

W ramach poszczególnych specjalności, student przygotowuje się do pracy w zawodzie tłumacza, lub nauczyciela języka angielskiego, a także pracownika organizacji międzynarodowych, wymagających kompetencji miękkich, takich jak: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oprócz tego, praktyki w firmach oraz różne możliwości kontaktu z profesjonalistami z biur tłumaczeniowych, czy szkół pozwalają studentom zdobyć cenne doświadczenia zawodowe.

 

 

Kierunek: Filologia

Studia II stopnia trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie  stacjonarnym oraz niestacjonarnym na specjalnościach:

Filologia angielska nauczycielska

Filologia angielska tłumaczeniowa