Warsztaty dziennikarskieFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych
Kierunek Inżynieria Środowiska
telefon: 18 26 10 730
iis@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 728
dos@ppuz.edu.pl

Inżynieria Środowiska

Praktyki zawodowe

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH  NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Procedura  1. Student wybiera miejsce praktyki z listy miejsc, które przedstawia opiekun lub (za zgodą Opiekuna) wybiera nowe miejsce, którego profil działalności jest zgodny z programem praktyki. 2. Student kontaktuje się z pracodawcą z wydrukowaną wcześniej kartą zgłoszenia na praktyki. Po uzyskaniu zgody pracodawcy na odbycie praktyki należy wypełnić kartę  wraz z  podpisem pracodawcy. 3. Wypełnioną...

więcej »

Katalog przedmiotów - Sylabusy

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Dyplomanci

Student ma obowiązek złożenia ocenionej pracy dyplomowej ocenionej przez promotora i recenzenta, w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich PPWSZ nie później niż 2 tygodnie przed planowaną obroną wraz z dokumentami i nośnikami wymienionymi w Zarządzeniu nr 3/2019 Rektora PPUZ w Nowym Targu Każda praca dyplomowa poddawana jest procedurze weryfikacji w systemie antyplagiatowym.   1. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu studiów pierwszego stopnia na kierunku...

więcej »

Wzory podań

Wzory podań dotyczące różnych spraw studenckich. 

więcej »

Galeria

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Materiały do pobrania

Materiały do zajęć z mgr inż. Ewą Majewską - laboratorium - beton (pobierz) - laboratorium mieszanka (pobierz) - laboratorium stal (pobierz)

więcej »
1 2