Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Kierunek ratownictwo medyczne 2016/2017

2016 MCR I rok sem I

2016 MCR I rok sem II

2016 MCR I rok sem III IV

2016 MCR I rok sem V

Absolwent na rynku pracy

Anatomia

Aspekty prawne w ratownictwie

BHP

Biochemia

Biofizyka

Biologia medyczna i mikrobiologia

Biostatystyka

Chirurgia z elementami transfuzjologii

Demografia

Dydaktyka medyczna

Dydaktyka w ratownictwie medycznym

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Farmakologia

Farmakoterapia

Fizjologia

Higiena

Immunologia z alergologią i biochemią substancji niebezpiecznych

Informatyka, technika informacynjna

Intensywna terapia

Interwencja kryzysowa

Język angielski

Język niemiecki

Kardiologia

KPP

Medycyna katastrof

Medycyna ratunkowa

Medycyna sądowa

Metodologia badań naukowych

Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Metodyka

Ochrona własnosci intelektualnej

Opieka nad pacjentem w stanie zagrożenia życia

Organizacja i zasady pracy dyspozytorni medycznej

Organizacja zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia

Patofizjologia

Pierwsza pomoc

Podstawy badania fizykalnego

Podstawy badań biomedycznych

Podstawy języka migowego

Podstawy systemu organizacji ratownictwa

Polityka spoleczna i zdrowotna

 Praktyka zawodowa MCR

Praktyka sor z rm

Praktyka SOR

Praktyka TOPR

Praktyka w obrębie pogranicza

Praktyka zawodowa PSP

Profil urazowy

Propedeutyka prawa

Psychologia kliniczna

Psychologia z elementami komunikacji interpersonalnej

Psychologiczne aspekty katastrof (wsparcie psychologiczne)

Radiologia w ratownictwie medycznym

Ratownictwo w zagrożeniach cywilizacyjnzch i spolecznych

RM_kardiologia

Socjologia medycyny

Socjologia zdrowia

SOR z transportem

Stanu nagłe w położnictwo i ginekologia

Stany nagle w laryngologii

Stany nagłe w chorobach zakaźnych

Stany nagłe w neurologii

Stany nagłe w pediatrii

Stany nagłe w psychiatrii

Stany nagłew w chorobach wewnętrznych

Standardy

Techniki ratowania toncych

Toksykologia

Traumatologia

WF - techniki interwencji

Zdrowie publiczne