Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Komunikaty

Projekt aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy- plakat. Warsztaty realizowane w ramach projektu trwać będą po dwa dni, a uczestniczyć w nich będzie śr. 16 osób.

https://reaxum.eu/graduaton/ - link do strony internetowej Międzynarodowej Fundacji "Reaxum", gdzie znajdują się szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

Joanna Reśczak

Dział Nauki i Wydawnictw Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

tel. 18 26 10 737 pok. 325

***********************************************************************************

PIERWSZE LOGOWANIE DO MODUŁU e-Student:

 LOGIN: NUMER ALBUMU

 HASŁO: PESEL

 ***************************************************************************************************

INFORMACJA dla nowoprzyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren Uczelni

 Przypominamy, że wjazd samochodem na teren Kampusu możliwy jest jedynie dla osób posiadających kartę wjazdową.

 Aby otrzymać kartę należy wpłacić kwotę 12 zł na wskazany numer rachunku bankowego:

Nr konta: 47 1090 2590 0000 0001 2980 4939

Nazwa odbiorcy: PPWSZ w Nowym Targu

Tytuł przelewu: karta student, nazwisko, imię i adres studenta.

Karty wjazdowe wydawane są w pokoju 305 – budynek Gorce

od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.30,

oraz w soboty (tylko w październiku) w godz. 8.30-10.30

po okazaniu dowodu wpłaty za kartę i podaniu nr rejestracyjnego samochodu.

 Studentom wyższych lat studiów posiadającym już kartę wjazdową przypominamy, że traci ona ważność 31 października 2018 r.

 Przedłużenia ważności karty można dokonać w pokoju 305 – bud. Gorce od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.30,

Przedłużenie ważności karty jest bezpłatne.

******************************************************************************************************

Studenci, którzy odrabiają praktyki oraz zajęcia praktyczne w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu muszą mieć aktualne zaświadczenia od lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenie z badań (wymaz z nosa) przeprowadzonych na obecność MRSA – gronkowca złocistego opornego na metycylinę (koszty badania pokrywa student - koszt badania 50 zł, w przypadku wyniku pozytywnego 65 zł). Zaświadczenie należy przedstawić opiekunowi praktyk wyznaczonemu z ramienia Szpitala.  

Badanie można zrobić w Zakładzie Mikrobiologii (koło poradni specjalistycznych) Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
godz.: 7:00 – 17:00
od poniedziałku do niedzieli

********************************************************************************************************

Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o

przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed

 rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

 Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali

Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 31.01.2019 roku. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;- – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji;- dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; (ZAŚWIADCZENIE Z PRACY- UMOWA NIE WYSTARCZY! kserokopia aktu urodzenia dzieci, itp.)

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe;- zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu- – zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.