Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Komunikaty

Szanowni Studenci, 

uprzejmie informujemy, że od dnia 7 listopada zostanie zamknięte wejście główne do budynku "GORCE" wraz z przejściem przez "szklaną galerię" przy parkingu wewnętrznym Uczelni. W związku z powyższym drzwi z poziomu poszczególnych pięter na główną klatkę schodową zostaną zamknięte i zabezpieczone przed wejściem na teren budowy, a komunikacja do poszczególnych kondygnacji budynku "GORCE" odbywać się będzie poprzez klatkę zapasową. Wejście do budynku "GORCE" uruchomione zostanie od strony dziedzińca wewnętrznego Uczelni (parkingu wewnętrznego) - drzwi nr 130. 

Dojście do sal wykładowych o numerach: 107,111,112 i 117 oraz do „Punktu Ksero” możliwe jest jedynie poprzez wejście boczne, od szczytu Budynku „GORCE” (obok automatów na napoje i słodycze).

Bardzo proszę o stosowanie się do zamieszczonych w obrębie placu budowy znaków informacyjnych. 

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

  

 

STUDIUJ PIELĘGNIARSTWO

Po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu: „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych“ (konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15, studiując pielęgniarstwo I stopnia od roku akademickiego 2016/2017 w PPWSZ, zyskujesz dodatkowe:

1) stypendium dla studentów kierunku pielęgniarstwo w kwocie 660 zł miesięcznie;

2) bezpłatne zajęcia dodatkowe i kursy;

3) odpłatne praktyki zawodowe (ok. 150 zł/tydzień);

4) zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania;

5) ponadprogramowe, płatne praktyki zawodowe;

6) gwarancja zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki.

Ponadto poza projektem konkursowym masz gwarancję wysokiej jakości kształcenia potwierdzonej certyfikatami, zajęcia prowadzone są przez kompetentną kadrę naukowo-dydaktyczną (lekarzy i pielęgniarki), posiadamy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i wirtualną bibliotekę. Po ukończeniu studiów I stopnia masz pewność zatrudnienia (w Polsce i za granicą) w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza oraz możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

 

DRUKI DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE ZWROTÓW KOSZTÓW ZA PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE <POBIERZ> 

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Komunikaty ogólne:

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 10 733; email: dos@ppuz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 430 tel.18 26 10 726; email: ip@ppuz.edu.pl

1. Wydawanie kart wjazdu na parking Uczelni - informacja - pobierz

2. Regulamin studiów/ regulamin odpłatności  https://www.ppwsz.edu.pl/dydaktyka.html

3. Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie. Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 31.01.2020. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;- – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji;- dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; (ZAŚWIADCZENIE Z PRACY- UMOWA NIE WYSTARCZY! kserokopia aktu urodzenia dzieci, itp.)

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe;- zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu- – zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 

*****************************************************************************************************

I ROK STACJONARNY

1. Informacje organizacyjne- pobierz

2. Studenci, którzy odrabiają praktyki oraz zajęcia praktyczne w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu muszą mieć aktualne zaświadczenia od lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenie z badań (wymaz z nosa) przeprowadzonych na obecność MRSA – gronkowca złocistego opornego na metycylinę (koszty badania pokrywa student - koszt badania 50 zł, w przypadku wyniku pozytywnego 65 zł). Zaświadczenie należy przedstawić opiekunowi praktyk wyznaczonemu z ramienia Szpitala. Badanie można zrobić w Zakładzie Mikrobiologii (koło poradni specjalistycznych) Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu (godz.: 7:00 – 17:00 od poniedziałku do niedzieli)

3. Przedłużanie ważności oraz odbiór elektronicznych legitymacji studenckich od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 15.30w p. 223a

4. II  termin szkolenia z BHP (dla studentów, którzy nie byli na I terminie) odbędzie się 7 listopada (czwartek) 2019 r. w godzinach od 8:00 do 11:00 w Auli PPUZ w Nowym Targu

**********************************************************************************

II ROK STACJONARNY

1. Przedłużanie ważności oraz odbiór elektronicznych legitymacji studenckich od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 15.30w p. 223a

 **********************************************************************************

III ROK STACJONARNY

1. Przedłużanie ważności oraz odbiór elektronicznych legitymacji studenckich od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 15.30w p. 223a

 **********************************************************************************

ABSOLWENCI 

Odbiór dyplomów, odpisów do dyplomu oraz dyplomów w języku angielskim w pok. 223a.

Odbiór suplementów do dyplomu w pok. 227.