rekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

Komunikaty

 

Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania Uczelni do 30 września 2020 r. z możliwością prowadzenia części zajęć na terenie Uczelni

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużyło okres ograniczenia funkcjonowania Uczelni do 30 września 2020 r. Większość zajęć nadal prowadzona będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a weryfikacja efektów uczenia się odbędzie się poza siedzibą Uczelni z użyciem technologii informatycznych.

Jednocześnie MNiSW dopuściło możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów oraz tych zajęć, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym w laboratoriach, centrach symulacji medycznej, specjalistycznych pracowniach itp.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu pracuje nad przygotowaniem optymalnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie częściowego przywrócenia zajęć dydaktycznych na Uczelni i w najbliższym czasie studenci zostaną poinformowani, które zajęcia odbędą się w sposób tradycyjny, z zachowaniem zasad ograniczających ryzyko zakażenia oraz w jakim terminie.

Zasady ograniczające ryzyko zakażenia podczas prowadzenia zajęć w pracowniach i laboratoriach PPUZ w Nowym Targu, a także zajęć w terenie

 

UWAGA STUDENCI !!!

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. Zatem nie ma konieczności jej przedłużania.

W obecnej sytuacji zaleca się o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową.

Link do Rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf

 

„Szanowni Państwo,

w związku Zarządzeniem nr 14/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla studentów i uczestników innych form kształcenia z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa SARS CoV-2 informujemy, iż Biblioteka Uczelniana jest zamknięta do odwołania.

W tym czasie nie będą realizowane zamówienia składane drogą elektroniczną oraz nie będzie możliwości dokonywania zwrotów - także za pośrednictwem wrzutni książek.

Termin zwrotu wszystkich wypożyczonych książek zostaje automatycznie wydłużony do 30.04.2020 r.

Zapraszamy do korzystania z zasobów cyfrowych Biblioteki Uczelnianej

http://www.ppuz.edu.pl/e-zasoby.html

Użytkownicy nieposiadający konta bibliotecznego, które jest niezbędne w celu korzystania z zasobów cyfrowych, proszeni są o kontakt mailowy: wypozyczalnia@ppuz.edu.plczytelnia@ppuz.edu.pl.

Konta będą zakładane drogą mailową raz w tygodniu, we wtorek.”

 

 

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 10 732; email: dos@ppuz.edu.pl

Sekretariat kierunku fizjoterapia znajduje się w pok. 424 tel.18 26 10 736; email: if@ppuz.edu.pl

*********************************************************************************************************

1. Wydawanie kart wjazdu na parking Uczelni - informacja - pobierz

2. Regulamin studiów/ regulamin odpłatności  https://www.ppwsz.edu.pl/dydaktyka.html

3. Informacje organizacyjne- pobierz

4. Przedłużanie ważności elektronicznych legitymacji studenckiej będzie możliwe dla studentów przeniesionych na nowy semestr letni od 09.03.2020 r. w godz. 10 – 14

 ***********************************************************************************

ABSOLWENCI 

Odbiór dyplomów, odpisów do dyplomu oraz dyplomów w języku angielskim w pok. 223a.

Odbiór suplementów do dyplomu w pok. 227.

***************************************************************************************************************

Przypominamy,  iż zgodnie z § 11 ust. 5 Regulaminu Studiów PPUZ, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie. Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 31.01.2020. 

********************************************************************************************************************

Studenci, którzy odrabiają praktyki oraz zajęcia praktyczne w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu muszą mieć aktualne zaświadczenia od lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenie z badań (wymaz z nosa) przeprowadzonych na obecność MRSA – gronkowca złocistego opornego na metycylinę (koszty badania pokrywa student - koszt badania 50 zł, w przypadku wyniku pozytywnego 65 zł). Zaświadczenie należy przedstawić opiekunowi praktyk wyznaczonemu z ramienia Szpitala.  

Badanie można zrobić w Zakładzie Mikrobiologii (koło poradni specjalistycznych) Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
godz.: 7:00 – 17:00
od poniedziałku do niedzieli