Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Komunikaty

 

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 10 732; email: dos@ppuz.edu.pl

Sekretariat kierunku fizjoterapia znajduje się w pok. 424 tel.18 26 10 736; email: if@ppuz.edu.pl

 

1. Wydawanie kart wjazdu na parking Uczelni - informacja - pobierz

2. Regulamin studiów/ regulamin odpłatności  https://www.ppwsz.edu.pl/dydaktyka.html

3. Informacje organizacyjne- pobierz

4. Stypendia dla studentów, termin składania 1-26.10.2019, p.224,223a- link

5. Odbiór elektronicznych legitymacji studenckich dla studentów I roku będzie możliwy:

  1. Od dnia 8.10.2019r. w przypadku studentów zakwalifikowanych na studia w I rekrutacji (czerwiec-lipiec);
  2. Po dniu 15.10.2019r. w przypadku studentów zakwalifikowanych na studia w II rekrutacji (sierpień – wrzesień

       3. Przedłużanie ważności elektronicznych legitymacji studenckich dla studentów wyższych roczników możliwy będzie po dniu 21.10.2019r.

6. . II  termin szkolenia z BHP (dla studentów, którzy nie byli na I terminie) odbędzie się 7 listopada (czwartek) 2019 r. w godzinach od 8:00 do 11:00 w Auli PPUZ w Nowym Targu

 ***********************************************************************************

ABSOLWENCI 

Odbiór dyplomów, odpisów do dyplomu oraz dyplomów w języku angielskim w pok. 223a.

Odbiór suplementów do dyplomu w pok. 227.

***************************************************************************************************************

Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o

przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed

 rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

 Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali

Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 16.09.2019 roku. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;- – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji;- dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; (ZAŚWIADCZENIE Z PRACY- UMOWA NIE WYSTARCZY! kserokopia aktu urodzenia dzieci, itp.)

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe;- zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu- – zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

********************************************************************************************************************

Studenci, którzy odrabiają praktyki oraz zajęcia praktyczne w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu muszą mieć aktualne zaświadczenia od lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenie z badań (wymaz z nosa) przeprowadzonych na obecność MRSA – gronkowca złocistego opornego na metycylinę (koszty badania pokrywa student - koszt badania 50 zł, w przypadku wyniku pozytywnego 65 zł). Zaświadczenie należy przedstawić opiekunowi praktyk wyznaczonemu z ramienia Szpitala.  

Badanie można zrobić w Zakładzie Mikrobiologii (koło poradni specjalistycznych) Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
godz.: 7:00 – 17:00
od poniedziałku do niedzieli