Warsztaty dziennikarskieFA projektBaner FEbiblioteka

Komunikaty

Wszystkie zamieszczone informacje zaktualizowano dnia 28.10.2019 roku

Wszystkie zakładki prosimy otwierać w przeglądarce Mozilla Firefox 

 

KOMUNIKATY OGÓLNE   

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 (pobierz) 

 Decyzje stypendialne będą do odbioru od 4 grudnia 2019 r. w godzinach 9.00-14.00 (pok. 223a oraz 224).

Szanowni Studenci,

 uprzejmie informujemy, że od dnia 7 listopada zostanie zamknięte wejście główne do budynku "GORCE" wraz z przejściem przez "szklaną galerię" przy parkingu  wewnętrznym Uczelni. W związku z powyższym drzwi z poziomu poszczególnych pięter na główną klatkę schodową zostaną zamknięte i zabezpieczone przed  wejściem na teren budowy, a komunikacja do poszczególnych kondygnacji budynku  "GORCE" odbywać się będzie poprzez klatkę zapasową. Wejście do budynku "GORCE" uruchomione zostanie od strony dziedzińca wewnętrznego Uczelni (parkingu  wewnętrznego) - drzwi nr 130. 

Dojście do sal wykładowych o numerach: 107,111,112 i 117 oraz do „Punktu Ksero” możliwe jest jedynie poprzez wejście boczne, od szczytu Budynku „GORCE” (obok automatów na napoje i słodycze).

Bardzo proszę o stosowanie się do zamieszczonych w obrębie placu budowy znaków  informacyjnych. Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

 

 

 

 

Przedłużanie ważności elektronicznych legitymacji studenckich dla studentów wyższych roczników możliwy będzie po dniu 21.10.2019r. (pok. 223A)

 Przedłużanie ważności oraz odbiór elektronicznych legitymacji studenckich od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 15.30w p. 223a

 

 W dniach 1-3.11.2019 oraz 9-11.11.2019 Sala Obsługi Studenta będzie nieczynna

 

*********

Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej dwa tydodnie przed rozpoczęciem semestru. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; - orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji; - dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; 

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe; - zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu; - zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 

I ROK STACJONARNY:

Opiekun roku - dr Mariusz Trawiński

 • II  termin szkolenia z BHP (dla studentów, którzy nie byli na I terminie) odbędzie się 7 listopada (czwartek) 2019 r. w godzinach od 8:00 do 11:00 w Auli PPUZ w Nowym Targu

 

 • Pierwsze spotkanie w sprawie praktyk pedagogicznych odbędzie się 4 października 2018 godzina 13.30

 

 • INFORMACJA dla nowoprzyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren Uczelni (pobierz)

 

 • KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

  STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

  NA POZIOMIE LICENCJACKIM I MAGISTERSKIM

  PPUZ W NOWYM TARGU

  Biblioteka Uczelniana PPUZ w Nowym Targu informuje, iż w październiku 2019 roku drogą elektroniczną zostaną przeprowadzone szkolenia biblioteczne.

  Celem szkolenia jest przedstawienie nowym użytkownikom Biblioteki Uczelnianej zasad jej funkcjonowania oraz zapoznanie z udostępnianymi przez Bibliotekę zasobami.

  Ważna informacja:
  Zaliczenie szkolenia bibliotecznego jest warunkiem aktywacji elektronicznego konta czytelnika, które daje możliwość wypożyczania książek w Bibliotece Uczelnianej oraz bezpłatnego dostępu do cyfrowych zasobów Biblioteki.

  UCZESTNICY SZKOLENIA
  Szkolenie skierowane jest do:

  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

  TERMIN SZKOLENIA
  Szkolenie biblioteczne należy odbyć do 31 października 2019 roku.

  JAK ODBYĆ SZKOLENIE?
  Szkolenie prowadzone jest drogą elektroniczną. W celu zaliczenia szkolenia należy wejść na stronie internetowej Uczelni (http://www.ppuz.edu.pl/) do zakładki BIBLIOTEKA i wybrać folder Szkolenie biblioteczne 2019; w folderze uczestnik szkolenia znajdzie link do formularza zawierającego materiały szkoleniowe i dokładne informacje na temat warunków zaliczenia szkolenia.

  ***

  KONTAKT ws. szkolenia bibliotecznego:

  Krzysztof Bosak

  Biblioteka Uczelniana PPUZ w Nowym Targu
  tel. 018 26 10 700, wew. 626

   

 

II ROK STACJONARNY:

Opiekun roku - mgr Magdalena Noworolnik

 • Harmonogram obron 30.10.2019 r. <POBIERZ>
 • Pierwsze spotkanie w sprawie praktyk pedagogicznych odbędzie się 4 października 2018 godzina 13.30.