ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Komunikaty

Wszystkie zamieszczone informacje zaktualizowano dnia 14.10.2019 roku

Wszystkie zakładki prosimy otwierać w przeglądarce Mozilla Firefox 

 

KOMUNIKATY OGÓLNE   

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 (pobierz) 

 

Przedłużanie ważności elektronicznych legitymacji studenckich dla studentów wyższych roczników możliwy będzie po dniu 21.10.2019r. (pok. 223A)

Szanowni Studenci,

w związku z uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2019/2020 w 17 października 2019r. nie będą przyjmowane wnioski stypendialne. 

 

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2019/2020 w dniu 17 października 2019r. SALA OBSŁUGI STUDENTA pok. 227 będzie nieczynna.

 

*********

Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej dwa tydodnie przed rozpoczęciem semestru. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; - orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji; - dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; 

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe; - zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu; - zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 

I ROK STACJONARNY:

Opiekun roku - dr Mariusz Trawiński

 • II  termin szkolenia z BHP (dla studentów, którzy nie byli na I terminie) odbędzie się 7 listopada (czwartek) 2019 r. w godzinach od 8:00 do 11:00 w Auli PPUZ w Nowym Targu

 

 • Pierwsze spotkanie w sprawie praktyk pedagogicznych odbędzie się 4 października 2018 godzina 13.30

 

 • INFORMACJA dla nowoprzyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren Uczelni (pobierz)

 

 • KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

  STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

  NA POZIOMIE LICENCJACKIM I MAGISTERSKIM

  PPUZ W NOWYM TARGU

  Biblioteka Uczelniana PPUZ w Nowym Targu informuje, iż w październiku 2019 roku drogą elektroniczną zostaną przeprowadzone szkolenia biblioteczne.

  Celem szkolenia jest przedstawienie nowym użytkownikom Biblioteki Uczelnianej zasad jej funkcjonowania oraz zapoznanie z udostępnianymi przez Bibliotekę zasobami.

  Ważna informacja:
  Zaliczenie szkolenia bibliotecznego jest warunkiem aktywacji elektronicznego konta czytelnika, które daje możliwość wypożyczania książek w Bibliotece Uczelnianej oraz bezpłatnego dostępu do cyfrowych zasobów Biblioteki.

  UCZESTNICY SZKOLENIA
  Szkolenie skierowane jest do:

  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

  TERMIN SZKOLENIA
  Szkolenie biblioteczne należy odbyć do 31 października 2019 roku.

  JAK ODBYĆ SZKOLENIE?
  Szkolenie prowadzone jest drogą elektroniczną. W celu zaliczenia szkolenia należy wejść na stronie internetowej Uczelni (http://www.ppuz.edu.pl/) do zakładki BIBLIOTEKA i wybrać folder Szkolenie biblioteczne 2019; w folderze uczestnik szkolenia znajdzie link do formularza zawierającego materiały szkoleniowe i dokładne informacje na temat warunków zaliczenia szkolenia.

  ***

  KONTAKT ws. szkolenia bibliotecznego:

  Krzysztof Bosak

  Biblioteka Uczelniana PPUZ w Nowym Targu
  tel. 018 26 10 700, wew. 626

   

 

II ROK STACJONARNY:

Opiekun roku - mgr Magdalena Noworolnik

 • Harmonogram obron 25.09.2019 r. <POBIERZ>
 • Pierwsze spotkanie w sprawie praktyk pedagogicznych odbędzie się 4 października 2018 godzina 13.30.