Warsztaty dziennikarskieFA projektBaner FEbiblioteka

Komunikaty

 1 rok 

Zajęcia z przedmiotu Pedagogika zostają przeniesione z  dnia 21 XI na 28 XI w godz.: 15:00 - 16:30 T.0,08

 

W dniach 26-29XI zostają odwołane zajęcia z p. mgr E. Czyżewską

 

 

KOMUNIKATY OGÓLNE   

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 (pobierz)

  Decyzje stypendialne będą do odbioru od 4 grudnia 2019 r. w godzinach 9.00-14.00 (pok. 223a oraz 224).

Szanowni Studenci,

 uprzejmie informujemy, że od dnia 7 listopada zostanie zamknięte wejście główne do budynku "GORCE" wraz z przejściem przez "szklaną galerię" przy parkingu  wewnętrznym Uczelni. W związku z powyższym drzwi z poziomu poszczególnych pięter na główną klatkę schodową zostaną zamknięte i zabezpieczone przed  wejściem na teren budowy, a komunikacja do poszczególnych kondygnacji budynku  "GORCE" odbywać się będzie poprzez klatkę zapasową. Wejście do budynku "GORCE" uruchomione zostanie od strony dziedzińca wewnętrznego Uczelni (parkingu  wewnętrznego) - drzwi nr 130. 

Dojście do sal wykładowych o numerach: 107,111,112 i 117 oraz do „Punktu Ksero” możliwe jest jedynie poprzez wejście boczne, od szczytu Budynku „GORCE” (obok automatów na napoje i słodycze).

Bardzo proszę o stosowanie się do zamieszczonych w obrębie placu budowy znaków  informacyjnych. Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

 

  Przedłużanie ważności oraz odbiór elektronicznych legitymacji studenckich od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 15.30w p. 223a

********** 

Przypominamy, że podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; - orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji; - dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; 

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe; - zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu; - zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 **********

  • INFORMACJA dla nowoprzyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren Uczelni (pobierz)

  • Odbiór elektronicznych legitymacji studenckich dla studentów w pok. 223 A

 

POZOSTAŁE KOMUNIKATY

 

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 107 31; e-mail: dos@ppuz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 330 tel. 18 26 10 706; e-mail: irit@ppuz.edu.pl

Sala Obsługi Studenta czynna:

poniedziałek - czwartek - 10.00 - 14.00 

piątek - 11.00-16.00

 sobota - 8.00 - 11.00 (w terminach zjazdów)

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00

 

  • Tablica z ogłoszeniami znajduje się przy sali 320

 

  • W roku akademickim 2019/2020 opiekunami poszczególnych roczników są :
  • I rok dr Andrzej Grzelak
  •  II rok  dr Małgorzata Potocka-Mitan 

 

 

  • Aktualne sylabusy przedmiotów dostępne są poprzez system e-ordo (Wirtualny dziekanat->Program studiów->turystyka i rekreacja)

 

  • Informacje dotyczace Portalu eStudent: Logując si겠(login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis Student ma możliwość: wglądu w swoje dane osobowe, komunikacji z prowadzącymi, odczytywania ogłoszeń od prowadzących oraz z dziekanatu, wglądu do swojego elektronicznego indeksu, sprawdzenia ocen i zaliczeń, wydruku wzoru wpisu do indeksu, sprawdzenia informacji o poszczególnych kursach, sprawdzenia najważniejszych informacji o prowadzących i zajęciach, zapoznania się z informacjami o przebiegu studiów.