Legia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Komunikaty

 

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że od dnia 7 listopada zostanie zamknięte wejście główne do budynku "GORCE" wraz z przejściem przez "szklaną galerię" przy parkingu wewnętrznym Uczelni. W związku z powyższym drzwi z poziomu poszczególnych pięter na główną klatkę schodową zostaną zamknięte i zabezpieczone przed wejściem na teren budowy, a komunikacja do poszczególnych kondygnacji budynku "GORCE" odbywać się będzie poprzez klatkę zapasową. Wejście do budynku "GORCE" uruchomione zostanie od strony dziedzińca wewnętrznego Uczelni (parkingu wewnętrznego) - drzwi nr 130.

Dojście do sal wykładowych o numerach: 107,111,112 i 117 oraz do „Punktu Ksero” możliwe jest jedynie poprzez wejście boczne, od szczytu Budynku „GORCE” (obok automatów na napoje i słodycze).

Bardzo proszę o stosowanie się do zamieszczonych w obrębie placu budowy znaków informacyjnych.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Komunikaty ogólne:

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 10 733; email: dos@ppuz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 423 tel.18 26 10 735; email: ik@ppuz.edu.pl

1. Wydawanie kart wjazdu na parking Uczelni - informacja - pobierz

2. Regulamin studiów/ regulamin odpłatności  https://www.ppwsz.edu.pl/dydaktyka.html

3. Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie. Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 31.01.2020. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;- – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji;- dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; (ZAŚWIADCZENIE Z PRACY- UMOWA NIE WYSTARCZY! kserokopia aktu urodzenia dzieci, itp.)

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe;- zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu- – zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 

******************************************************************************************************

I ROK STACJONARNY

1. Informacje organizacyjne- pobierz

2. PODZIAŁ NA GRUPY- SEMESTR 1 19/20 

3. Przedłużanie ważności oraz odbiór elektronicznych legitymacji studenckich od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 15.30w p. 223a

 5. Opiekun roku- dr Anna Krawczuk

**********************************************************************************

II ROK STACJONARNY

1. PODZIAŁ NA GRUPY- SEMESTR 3 STUDIA STACJONARNE 19/20 

ZAMIANY W GRUPACH TYLKO OSOBA ZA OSOBĘ W PIERWSZYM TYG. PAŹDZIERNIKA W P.227

2. Przedłużanie ważności oraz odbiór elektronicznych legitymacji studenckich od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 15.30w p. 223a

3.Opiekun roku- dr Danuta Fus

 **********************************************************************************

III ROK STACJONARNY

1. PODZIAŁ NA GRUPY- SEMESTR 5 19/20

2. Przedłużanie ważności oraz odbiór elektronicznych legitymacji studenckich od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 15.30w p. 223a

3.Opiekun roku- mgr Kinga Wilkus 

 **********************************************************************************

III ROK NIESTACJONARNY

1. Przedłużanie ważności oraz odbiór elektronicznych legitymacji studenckich od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 15.30w p. 223a

3.Opiekun roku- prof Zofia Rogóż

 

ABSOLWENCI 

Odbiór dyplomów, odpisów do dyplomu oraz dyplomów w języku angielskim w pok. 223a.

Odbiór suplementów do dyplomu w pok. 227.