Legia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów przedszkoli powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego i limanowskiego

W dniu 7 lutego 2014 r. w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu odbyła się organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Dział Nauki i Wydawnictw konferencja szkoleniowa dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz prowadzących publiczne punkty przedszkolne powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego i limanowskiego. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 dyrektorów.

Spotkanie dotyczyło nadzoru pedagogicznego dyrektora nad realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz organizacją działalności wychowawczo-opiekuńczej w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej, w tym zajęć dodatkowych.

 

Monika Jakobiszyn

Agnieszka Krzystyniak

Dział Nauki i Wydawnictw

Galeria zdjęć: