Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

 

Projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących: Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Głównym celem Projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych do poziomu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa. Z kolei cele szczegółowe Projektu to m.in:

  • zwiększenie motywacji uczestników Projektu do rozwoju kariery zawodowej i dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, np. odbycia studiów drugiego stopnia - magisterskich;
  • podniesienie poziomu samooceny uczestników Projektu na gruncie zawodowym oraz społecznym;
  • promocja studiów pomostowych wśród pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych.

 

Kto mógł być uczestnikiem studiów pomostowych:

  • Ścieżka A- absolwentki liceów medycznych, które rozpoczęły kształcenie w roku szkolnym 1980/81 lub później;
  • Ścieżka B- absolwentki liceów medycznych, które rozpoczęły kształcenie wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81;
  • Ścieżka C- absolwentka 2-letniej medycznej  szkoły zawodowej;
  • Ścieżka D- absolwentka 2,5 -letniej medycznej  szkoły zawodowej;
  • Ścieżka E- absolwentka 3 -letniej medycznej  szkoły zawodowej.

 

 Zespół d.s. realizacji projektu
"Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"

1. dr Maria Zięba    – koordynator zadań          

2. Urszula Potaczek – sekretariat Instytutu Pielęgniarstwa

 

Uczelnia przystąpiła do Projektu  w marcu 2009 r.(rok ak. 2008/09)- nabór wiosenny ! -35 osób ścieżka B. Ostatni nabór skuteczny -  wiosna 2014r.- 35 osób. Zakończenie projektu  - lipiec 2015r. (ścieżka B- trzysemestralna).
 
Zasada kwalifikowalności Uczestnika do Projektu:
 Liczba absolwentów PPWSZ w Nowym Targu studiów pomostowych w latach 2009-2015  


Plakat autorstwa Andrzeja Pągowskiego