Rektorrekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

KURSY

KURS RATOWNIKA WODNEGO

Termin: kwiecień - maj 2019

Ilość godzin: 62

Ilość miejsc: 8 (studenci kierunków: Ratownictwo Medyczne, Turystyka i Rekreacja)

Wymagania: umiejętność pływania co najmniej 2 stylami, brak przeciwwskazań zdrowotnych

Szczegółowy program kursu (terminy zajęć)

Lista zakwalifikowanych studentów

UWAGA!!! Spotkanie organizacyjne odbędzie sie w czwartek 4.04.2019 o godz. 17.00 sala T 1.39

 

KURS INSTRUKTORA PŁYWANIA

Termin: 12 - 14.04.2019, 10 - 12.05.2019 (6 dni) 

Ilość godzin: 36

Ilość miejsc: 6 (studenci kierunków: Turystyka i Rekreacja, Sport)

Wymagania: znajomość technik pływackich, brak przeciwwskazań zdrowotnych

Program kursu

Szczegółowy program kursu (godziny zajęć)

Lista zakwalifikowanych studentów

 

KURS INSTRUKTORA NORDIC WALKING

Termin: 25 – 27.04.2019 (3 dni)

Ilośc godzin: 16

Ilośc miejsc: 12 (studenci kierunków: Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia, Sport)

Wymagania: brak przeciwwskazań zdrowotnych

Program kursu

Szczegółowy program kursu

Lista zakwalifikowanych studentów

 

KURS INSTRUKTORA ĆWICZEŃ FUNKCJONALNYCH

Termin: 5.04 – 11.05.2019 (6 dni: 5.04, 7.04, 11.04, 28.04, 9.05, 11.05)

Ilość godzin: 36

Ilość miejsc: 14 (studenci kierunków: Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia, Sport)

Wymagania: brak przeciwwskazań zdrowotnych

Program kursu

Szczególowy program kursu (godziny zajęć)

Lista zakwalifikowanych studentów - aktualna

UWAGA!!! Wszystkie zajęcia w ramach kursu odbywają się w budynku PPWSZ - sala sportowa T 0.32

 

Zgłoszenia: do 31 marca, mailowo na adres zwfis@ppwsz.edu.pl

W zgłoszeniu naleźy podac: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, telefon kontaktowy, średnią ocen za poprzedni semestr

W przypadku ilości zgłoszeń większej niz ilość miejsc o zakwalifikowaniu na poszczególne kursy będzie decydować średnia ocen za poprzedni semestr. 

W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości chętnych niż zaplanowana ilość uczestników kurs nie zostanie uruchomiony.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs zostanie opublikowana 1.03.2019