ankietaWarsztaty dziennikarskieFA projektBaner FE

LEGIA AKADEMICKA: kolejne spotkanie informacyjne

W poniedziałek, 18 listopada br. w budynku TATRY (aula, lewa strona) w PPUZ w Nowym Targu odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące Legii Akademickiej. Wezmą w nim udział m.in. przedstawiciele Wojska Polskiego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00. Nieobecność na zajęciach wszystkich studentów, którzy zdecydują się w nim uczestniczyć będzie usprawiedliwiona.

Wniosek o przyjęcie na zajęcia z zakresu Części Teoretycznej Programu Legia Akademicka można składać do 22 listopada 2019 r. w pokoju 308 (Sekretariat Kanclerza, budynek Gorce). Wniosek do pobrania znajduje się na stronie: http://www.ppuz.edu.pl/legia-akademicka-iii.html

Legia Akademicka (LA) – ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW, 26 listopada 1918 roku przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej), powołana do życia powtórnie w 1929 roku – jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce – działała z przerwami do roku 1939, po 1989 roku została reaktywowana jako stowarzyszenie.

Na podstawie porozumienia zawartego 21 sierpnia 2017 roku pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizatorem części teoretycznej szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni, zaś części praktycznej ochotniczego wojskowego szkolenia studentów (w formie ćwiczeń poligonowych) – Ministerstwo Obrony Narodowej.