Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

29.10.19 r. LEGIA AKADEMICKA - spotkanie organizacyjne

We wtorek, 29 października br. w auli w budynku TATRY (lewa strona) w PPUZ w Nowym Targu odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące Legii Akademickiej. Wezmą w nim udział m.in. przedstawiciele Wojska Polskiego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00. Zapraszamy!

Legia Akademicka (LA) – ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW, 26 listopada 1918 roku przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej), powołana do życia powtórnie w 1929 roku – jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce – działała z przerwami do roku 1939, po 1989 roku została reaktywowana jako stowarzyszenie.

Na podstawie porozumienia zawartego 21 sierpnia 2017 roku pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizatorem części teoretycznej szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni, zaś części praktycznej ochotniczego wojskowego szkolenia studentów (w formie ćwiczeń poligonowych) – Ministerstwo Obrony Narodowej.