Rektorrekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

LEGIA AKADEMICKA - składanie wniosków !!!

Wniosek o przyjęcie na zajęcia z zakresu Części Teoretycznej Programu Legia Akademicka składać w terminie do 22 listopada 2019 r. w pokoju 308 (Sekretariat Kanclerza, budynek Gorce) - Wniosek do pobrania

Legia Akademicka (LA) – ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW, 26 listopada 1918 roku przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej), powołana do życia powtórnie w 1929 roku – jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce – działała z przerwami do roku 1939, po 1989 roku została reaktywowana jako stowarzyszenie.

Na podstawie porozumienia zawartego 21 sierpnia 2017 roku pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizatorem części teoretycznej szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni, zaś części praktycznej ochotniczego wojskowego szkolenia studentów (w formie ćwiczeń poligonowych) – Ministerstwo Obrony Narodowej.