Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Pielęgniarstwo I Stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk o Zdrowiu
kierunek Pielęgniarstwo

telefon: 18 26 10 726
ip@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 733
dos@ppuz.edu.pl

LOSOWANIE, EGZAMIN, OBRONA PRACY LICENCJACKIEJ ABSOLWENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKT KAPITAŁ LUDZKI

W ramach realizacji przez Uczelnie Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  ostatni studenci zakończyli rok. W dniu  12 czerwca 2015r podeszli do losowania pielegniarstw, następnie 20 czerwca  br.  odbył się   egzamin dyplomowy - czesc praktyczna natowmiast 25 czerwca 2015r został przeprowadzony egzamin dyplomowy - cześć teoretyczna.