Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Pielęgniarstwo I Stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk o Zdrowiu
kierunek Pielęgniarstwo

telefon: 18 26 10 726
ip@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 733
dos@ppuz.edu.pl

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI I DZIEŃ POŁOŻNEJ

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień  Położnej obchodzony 12 maja związany jest z dniem urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielki pierwszej szkoły pielęgniarstwa. Dzień ten dla społeczności pielęgniarek/pielęgniarzy PPWSZ w Nowym Targu uroczyście obchodzono w dniu 17 maja 2018r.

Codzienna praca pielęgniarek/rzy i położnych obdarzana jest powszechnym szacunkiem i uznaniem, nacechowana ogromnym zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością,wyrażana jako czynienie dobra na rzecz drugiego człowieka, wspieranie go w chorobie i niesienie ulgi w cierpieniu.

Obchody rozpoczęto Mszą Świętą pod przewodnictwem Jego Magnificencji Rektora ks dr hab. Stanisława Gulaka, prof. nadz. PPWSZ w Nowym Targu.

W czasie Mszy Świętej został poświęcony obraz Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej ufundowany przez Małopolską Okręgowa Radę Pielęgniarek i Położnych i przekazany na ręce Władz Uczelni przez Pana Przewodniczącego dr Tadeusza Wadasa.  

Kultywowanie tradycji Dnia Pielęgniarek i Położnych wpisuje się w słowa Świętego Jana Pawła II, który powiedział:

„Trzeba podtrzymywać za wszelką cenę piękną polską tradycję, działalność lekarza czy pielęgniarki traktować nie jako zawód, ale także, a może przede wszystkim jako powołanie”, wyrażane jako czynienie dobra na rzecz drugiego człowieka, wspieranie go w chorobie i niesienie ulgi w cierpieniu.”

Uroczystość ta była okazją do spotkania z Władzami Uczelni i Dyrekcją Instytutu Nauk o Zdrowiu i przekazania życzeń.

„Trwajmy w naszym pięknym powołaniu, dbając o dobro pacjenta oraz wykazując przy tym dbałość o nasze środowisko zawodowe i solidarność zawodową. Niech w tym dniu spełniają się nasze najskrytsze marzenia, a wiosenna aura napawa optymizmem i daje siłę do działania.”

Mamy nadzieję że uroczystość ta na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń Uczelni PPWSZ w Nowym Targu.

Opracowała: G.Dębska, St.Talaga Zdj. E.Kościelniak, U.Potaczek

 

Galeria zdjęć: