ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 roku wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem wejścia w życie ww.  ustawy traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie internetowej MNiSW: 

https://www.gov.pl/web/nauka/programy-i-inicjatywy1