ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.

NAWA będzie całościowo realizowała długofalową politykę państwa polskiego, dotyczącą wsparcia indywidualnej mobilności akademickiej, ukierunkowanej na wzrost potencjału dydaktycznego i naukowego. Będzie również wspierała proces umiędzynarodawianiu oferty programowej uczelni oraz promowała polskie szkolnictwo wyższe oraz język polski za granicą.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/