ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. 
W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2017 r. poz. 1447, ze zm.). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań.

Harmonogram planowanych programów:

Okres Naboru

Adresat

Przeznaczenie

Dane konkursu

20.08.2018-15.10.2018

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWEKonsorcjum naukowe (MŚP + jednostka naukowa)Przedsiębiorca (MŚP)

Bez ograniczeń tematycznych,Badania i rozwój

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2018

22.02.2018-28.12.2018

Przedsiębiorca (MŚP)

Projekty B+R przedsiębiorstw

PO IR Konkurs_3/1.1.1/2018_"Szybka ścieżka" MŚP – Seal of Excellence

24.05.2018-15.10.2018

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego

PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18

07.05.2018-05.10.2018

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka III

PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18

07.05.2018-05.10.2018

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II

PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18

07.05.2018-05.10.2018

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I

PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18

04.06.2018-02.10.2018

PrzedsiębiorstwaKonsorcja przedsiębiorstw

Sektor farmaceutyczny

PO IR Konkurs 3/1.2/2018 Program sektorowy INNONEUROPHARM