ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące zadań pełnionych przez NCN znajdują się na stronie internetowej:

http://ncn.gov.pl/o-ncn/zadania-ncn

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2018. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rodzaj konkursu2018
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 16

PRELUDIUM 16

SONATA 14

BEETHOVEN CLASSIC 3

BEETHOVEN LIFE 1

14 września 17 grudnia

czerwiec 2019 r.

 

październik 2019 r.

(BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE)

SONATINA 3

ETIUDA 7

UWERTURA 3

14 grudnia 15 marca 2019 r. wrzesień 2019 r.

TANGO 3

Konkurs prowadzony przez NCBR na podstawie rezultatów projektów NCN. Nabór ciągły:
  • Etap I: od 14 czerwca do 21 września 2018 r. (do godz. 16:00)
  • Etap II: od momentu zamknięcia I etapu do 20 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00).

MINIATURA 2

nabór ciągły, od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Centrum Nauki siedzibą NCN jest miasto Kraków

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Dane Uczelni do wniosku