ankietaWarsztaty dziennikarskieFA projektBaner FE

O Zakładzie

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu został powołany w 2016 roku. Do jego głownych celów należy:

- kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej,

- popularyzacja różnych form aktywności fizycznej wśród społeczności akademickiej,

- przekazywanie wiedzy, umiejętności i rozwijanie sprawności fizycznej studentów,

- podejmowanie działań promujących Uczelnię w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

ZWFiS zajmuje się planowaniem, organizacją i realizacją obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz koordynowaniem działalności uczelnianych klubów sportowych. Do jego zadań należy również organizacja życia sportowego Uczelni poprzez organizację imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

W swojej działalności ZWFiS współpracuje z Instytutami PPWSZ w Nowym Targu, organizacjami i klubami sportowymi, samorządem studenckim oraz instytucjami pozauczelnianymi.