Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Pielęgniarstwo I Stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk o Zdrowiu
kierunek Pielęgniarstwo

telefon: 18 26 10 726
ip@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 733
dos@ppuz.edu.pl

LOSOWANIE, EGZAMIN, OBRONA PRACY LICENCJACKIEJ ABSOLWENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKT KAPITAŁ LUDZKI

W ramach realizacji przez Uczelnie Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kolejni i prawie ostatni studenci zakończyli rok. Najpierw 30 stycznia 2015r podeszli do losowania pielegniarstw, następnie 06 lutego br.  odbył się   egzamin dyplomowy - czesc praktyczna i w dniach 20.01br, 28.02br i 03.03 2015r został przeprowadzony egzamin dyplomowy - cześć teoretyczna.

Zobacz więcej...

Losowanie pielęgniarstw Losowanie pielęgniarstw
Egzamin dyplomowy - cześć praktyczna
Egzamin dyplomowy - cześć praktyczna
Egzamin dyplomowy-cześć 
teoretyczna Egzamin dyplomowy-cześć teoretyczna
Po obronie pracy licencjackiej wspólne zdjęcie z promotorami: dr n med Elżbietą Nazim-Zygadło i dr n med Bogumiłą Lubińską -Żądło
Po obronie pracy licencjackiej wspólne zdjęcie z promotorami: dr n med Elżbietą Nazim-Zygadło i dr n med Bogumiłą Lubińską -Żądło
Egzamin dyplomowy - cześć teoretyczna Egzamin dyplomowy - cześć teoretyczna
Współne zdjęcie po obronie pracy licencjackiej Współne zdjęcie po obronie pracy licencjackiej
Wspólne zdjęcie z promotorem dr n med Bogusławem Kopp Wspólne zdjęcie z promotorem dr n med Bogusławem Kopp
Krótko przed obroną egzaminu teoretycznego Krótko przed obroną egzaminu teoretycznego
Wspólne zdjęcie z promotorem dr n med Ireneuszejm Gądek Wspólne zdjęcie z promotorem dr n med Ireneuszejm Gądek