Warsztaty dziennikarskieFA projektBaner FEbiblioteka

Ogłoszenia-studia stacjonarne

 

zajęcia z  p. dr hab. J. Ślusarczykiem w dniach 3 i 4 XII nie odbędą się.

 

KOMUNIKATY OGÓLNE   

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 (pobierz)

 Decyzje stypendialne będą do odbioru od 4 grudnia 2019 r. w godzinach 9.00-14.00 (pok. 223a oraz 224).

 Szanowni Studenci,

 uprzejmie informujemy, że od dnia 7 listopada zostanie zamknięte wejście główne do budynku "GORCE" wraz z przejściem przez "szklaną galerię" przy parkingu  wewnętrznym Uczelni. W związku z powyższym drzwi z poziomu poszczególnych pięter na główną klatkę schodową zostaną zamknięte i zabezpieczone przed  wejściem na teren budowy, a komunikacja do poszczególnych kondygnacji budynku  "GORCE" odbywać się będzie poprzez klatkę zapasową. Wejście do budynku "GORCE" uruchomione zostanie od strony dziedzińca wewnętrznego Uczelni (parkingu  wewnętrznego) - drzwi nr 130. 

 Dojście do sal wykładowych o numerach: 107,111,112 i 117 oraz do „Punktu Ksero” możliwe jest jedynie poprzez wejście boczne, od szczytu Budynku „GORCE” (obok automatów na napoje i słodycze).

 Bardzo proszę o stosowanie się do zamieszczonych w obrębie placu budowy znaków  informacyjnych. Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

  

 Przedłużanie ważności elektronicznych legitymacji studenckich dla studentów wyższych roczników możliwy będzie po dniu 21.10.2019r. (pok. 223A)

********** 

Przypominamy, że podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; - orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji; - dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; 

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe; - zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu; - zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 

I ROK :

INFORMACJA dla nowoprzyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren Uczelni (pobierz) 

- w dniu 22XI w godz. 12:00-15:00 odbędą się zajęcia z przedmiotu Zimowe formy TIR w sali 107 

 

II ROK:
 
 

Zajęcia z przedmiotu Narciarstwo zjazdowe odbędą się w dniach  10.02. – 13.02.2020 r.

(od poniedziałku do czwartku włącznie). 

 
III ROK:
 

Zajęcia z przedmiotu Narciarstwo zjazdowe odbędą się w dniach 06.02. – 09.02.2020 r. (od czwartek do niedzieli włącznie).

 

POZOSTAŁE KOMUNIKATY 

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 107 31; e-mail: dos@ppuz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 323 tel. 18 26 10 717; e-mail: ih@ppuz.edu.pl

Sala Obsługi Studenta czynna:

poniedziałek - czwartek - 10.00 - 14.00

piątek - 11.00 - 16.00

sobota - 8.00 - 11.00 (w terminach zjazdów)

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00