ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

European Language Label

Konkurs adresowany jest do instytucji - m.in. szkół wyższych - i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne, wychodzą poza program nauczania.

Zgodnie z regulaminem konkursu do jego celów należą:

  • rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych;
  • motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce;
  • rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych;
  • uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego;
  • promowanie wielo- i różnojęzyczności.

 

Więcej informacji: http://ell.org.pl/