rekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

Krótki opis projektu

 

Tytuł projektu: Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość - profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2021-09-30

Umowa o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-DU22/18-00

Dofinansowanie projektu z UE: 2 190 305,76 PLN

 

Grupa docelowa: Wsparciem w ramach projektu studiów dualnych zostaną objęci kandydaci na studia I stopnia kierunku FIR którzy przejawiają chęć do podnoszenia kwalifikacji praktycznych i zdobywania doświadczeń zawodowych w trakcie trwania studiów. Projektem zostaną objęci absolwenci szkół średnich.

Cel projektu: Poprawa jakości kształcenia kompetentnych i dobrze przygotowanych praktycznie absolwentów zdolnych do podejmowania i kontynuowania zatrudnienia we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej.