Student na tropieerasmus weekProjekt NBPdzień otwartyankietaWarsztaty dziennikarskieFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223a, 224
(18) 26 10 712,  (18) 26 10 702,
(18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Opłaty za studia

Studia stacjonarne w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu są BEZPŁATNE

Studenci studiów stacjonarnych ponoszą opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce. Ponoszą również koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów itp. podczas obozów, praktyk i ćwiczeń terenowych.

Studia niestacjonarne są odpłatne. Studenci ponoszą opłaty za kształcenie, w tym za powtarzanie zajęć i  korzystanie z zajęć ponadprogramowych.  

Opłata semestralna za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 wynosi:

-  na kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia - 2 500 zł

-  na kierunku fizjoterapia, studia drugiego stopnia  - 2 800 zł

Opłata semestralna za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2019/2020 wynosi 3 000 zł. 

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne. 

 

Szczegółowe informacje o opłatach za świadczone usługi edukacyjne w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu znajdują się w zakładce DLA STUDENTA - INFORMACJE ORGANIZACYJNE - OPŁATY ZA STUDIA