Warsztaty dziennikarskieFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Komisja Bioetyczna
Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ

komisja.bioetyczna@ppwsz.edu.pl

Opłaty

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2014 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, z dnia 28 lutego 2014 roku, Komisja Bioetyczna Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu pobiera następujące opłaty:

Zakres opiniowania: Pobierana opłata:
rozpatrzenie wniosku dotyczącego sponsorowanego (komercyjnego) badania jednoośrodkowego  3 000,00 zł
rozpatrzenie wniosku dotyczącego sponsorowanego (komercyjnego) badania wieloośrodkowego  3 000,00 zł
dopłata za każdy kolejny ośrodek w badaniu wieloośrodkowym  500,00 zł
rozpatrzenie złożonej przez wnioskodawcę/sponsora poprawki dotyczącej wniosku sponsorowanego 1 000,00 zł
rozpatrzenie złożonego przez wnioskodawcę/sponsora wniosku o przedłużenie badania sponsorowanego  1 000,00 zł
wniosek dotyczący badań wykonywanych w ramach prac własnych, działalności statutowej, dotacji ze środków finansowych przeznaczonych na naukę w budżecie państwa (granty) oraz prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, licencjackich, itp.  opłat nie pobiera się
poprawki lub zmiany zgłoszone wyłącznie do wiadomości Komisji (tzw. zmiany administracyjne) oraz zgłoszenie zdarzenia niepożądanego  opłat nie pobiera się

 

Zarządzenia Nr 1/2014 w sprawie wysokości opłat