ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Organizacja roku akademickiego


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków studiów, w tym terminy praktyk zawodowych, staży, obozów, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych ustala Dyrektor Instytutu, w oparciu o obowiązujące programy studiów. Rektor może ustanowić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.