rekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

Podhalańska uczelnia utrzymuje wysoką lokatę w Rankingu Perspektywy 2018

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu utrzymała wysokie 7. miejsce.

Zestawienie uwzględnia wszystkie uczelnie zawodowe w Polsce. Kryteria rankingu: prestiż, preferencje pracodawców, ekonomiczne losy absolwentów, prowadzone kierunki studiów, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, ocena parametryczna (suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW), rozwój kadry własnej, warunki kształcenia (dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych), innowacyjność (pozyskane środki z UE), studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wielokulturowość środowiska studenckiego, wymiana studencka (wyjazdy i przyjazdy).

Pełne wyniki i metodologia Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 dostępne są na stronie:

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2018

Oprac.: DPiW

Galeria zdjęć: